Voor mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden

Praktijk Nicham biedt hulp aan mannen die vroeger als kind seksueel misbruikt zijn. Ongeveer één op de vijf mannen in Nederland heeft met een vorm ervan te maken (gehad). Al is het vijf, tien, twintig of veertig jaar geleden dat je in aanraking kwam met seksueel geweld, je leven kan nog steeds belast worden door die vreselijke jeugdervaring.

Met name vroege seksuele ervaringen kunnen je hart doen verkillen. Vervelende ervaringen op seksueel gebied leiden tot diepgaande trauma’s

 • Heb je vroege seksuele herinneringen?
 • Kan je het niet meer uit je hoofd zetten?
 • Wil je weten wat wel en wat geen seksueel misbruik is?
 • Wil jij erkenning voor de pijn en de gevolgen van seksueel misbruik?
 • Blijf je steeds tegen de zelfde dingen aan lopen in jouw huidige leven?
 • Heb je het idee er alleen voor te staan?
 • Ben je op jouw hoede voor anderen?
 • Kom je soms in conflict met autoriteiten?
 • Wil je dat iemand naar jou luistert?

Nicham: geborgenheid en uitzicht

Het Hebreeuwse werkwoord nicham heeft als grondbetekenis: (ver)troosten; hiernaast duidt ‘nicham’ ook op: (ver)sterken, bemoedigen.
Nicham is de bereidheid de ander nabij te zijn en speelt zich af binnen het bereik van geborgenheid en uitzicht.

Riny Clarijs

Contextueel pastoraal counselor, traumaseksuoloog, ervaringsdeskundige

Mijn naam is Riny Clarijs. Ik biedt je een plek waar je welkom bent en een luisterend oor vindt. Een veilig plek van ontmoeting waar jouw levensverhaal kan stromen. In die ontmoeting ben ik steunend aanwezig. Hier mag je zijn wie je bent zonder schaamte en schuld. Ik help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. 

Als ervaringsdeskundig pastoraal counselor zie ik mijzelf als iemand die even meeloopt in jouw levensfase op de weg van herstel. Belangrijke sleutels zijn voor mij veiligheid, zorgvuldig luisteren en aansluiten bij wat zich aandient. Ik schroomt daarbij niet om ervaringen vanuit eigen ‘prive’ leven te delen. Ik werk vanuit een christelijk georiënteerde grondhouding met aandacht en respect voor de persoon en zijn context. 

Je moet terug.

Terug naar het moment waar alle details werden vastgelegd.

Als jij zelf niet terugreist naar het moment,

dan komt het moment jou opzoeken.

Educatie

Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar. In elke kerk zijn er vrouwen en mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. Soms voelt men zich in het pastoraat vaak handelingsverlegen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”. Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze slachtoffers is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Pastorale bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn. De ander onvoorwaardelijk ontvangen, verwelkomen en aanvaarden, ruimte bieden.

In het kader van vorming en toerusting binnen de kerk organiseer ik informatiebijeenkomsten voor pastoraal werkers.
De bijeenkomst heeft het thema “Het Moment”.

Het Moment dat de schade ontstaat. Die eerste keer, die eerste seconde. Wij praten over wat eraan vooraf gaat: de bedding, de grooming, de overval. Wat er gebeurt tijdens die eerste gedwongen seksuele handeling?

De impact van Het Moment in vijf delen:

 1. De shock die angst, onmacht en verdeeldheid aanbrengt. Het begint vlak vóór de eerste aanraking.  De dreiging dat er iets gaat gebeuren.
 2. Direct na de shock kom je vervloeiend en overgaand, in de seksuele context van een volwassene terecht. De shock is aantrekkelijk geworden doordat er een lustfactor in verweven raakt. Je raakt weg in de dubbelheid van lust en onlust.
 3. Het verlies van je kind-zijn. Wat doe je om te overleven en de pijn niet te voelen? Het is de diefstal van je onschuld. Je wordt een schijnvolwassene en je kan er met leeftijdsgenoten niet over praten. Dat maakt je verschrikkelijk eenzaam.
 4. In het moment wordt je hulpbehoevend. Er ontstaat een sterke behoefte in je aan een getuige. Iemand die het ziet gebeuren, die er iets over zegt en ingrijpt.
 5. En dan is er het geheim. Het wordt stil. De schade raakt verpakt in een laag van schaamte en schuld.

Het moment van het eerste misbruik wordt met alle ervaringen vastgelegd in een verloren seconde. Een enorme hoeveelheid indrukken worden als onaf en als onverwerkt in een gestolde, tijdloze gevoelsklomp ergens in je lichaam opgeslagen. De inhoud gaat de rest van je leven bepalen. 

Moment en schade

Op het moment dat de eerste seksuele handelingen worden gedaan raakt je innerlijk verscheurd en gefragmenteerd. Op dat moment verandert je wereld.

Tussentijd

In de tussentijd overleef je.
Veel mannen met een misbruikverleden hebben overlevingsmechanismen ontwikkeld. Als er iets is in je leven wat te groot is om aan te kunnen, om te kunnen bevatten, ga je er van weg.

Psychische dwarslaesie

Het zijn de schadelijke, destructieve krachten die later zo waarneembaar zijn in de gevolgen van het seksueel misbruik en die samenkomen onder de noemer van psychische dwarslaesie.

Traumaseksualiteit

Door seksueel misbruik raak je een deel van jezelf kwijt en wordt je traumaseksueel. Als iemand je seksueel in de macht heeft dan heeft iemand je totaal in de macht. Op seksueel gebied zijn er ernstige gevolgen.

Leven met een geheim

Je leeft met een geheim. Je hebt gezworen niets te vertellen. Die afspraak kan je alsnog in de weg zitten om er iets over te zeggen. Je keel knijpt dicht. Wie wil nu een verrader zijn? Het geheim is een vals geheim

Verwerken is werk!

Kan je het seksueel misbruik achter je krijgen en raak je vrij van alle negatieve gebeurtenissen in je leven? Kun je de tegenstrijdigheden en machteloosheid oplossen? Ja dat kan!

praktijk nicham

Riny Clarijs
Kerkeland
18
3958 EW Amerongen

telefoon

+31 622956722

 

Email

rinyclarijs@nicham.nl